Słownik polsko-angielski

12482 rekordów w bazie

Wpisz słowo:

z polskiego na angielskiz angielskiego na polski


Instrukcje wyszukiwania

Słownik jest bardzo prostym narzędziem do wyszukiwania słów. Za jego pomocą możliwe jest szukanie całych słów bądź grupy słów zaczynających się od jakiejś frazy.

Baza danych słownika jest w ciągłej budowie. Pojedyncze rekordy mogą zawierać błędy lub być niepełne, dlatego też słownik jest obecnie w wersji „beta”. W razie zauważenia jakichkolwiek „niedociągnięć” prosimy pisać na adres: tomasz@celary.net

Index słów

Dla użytkowników słownika, dla ich wygody i potrzeb, baza będzie dostępna w formie indeksu słów. Stanie się to w momencie ukończenia prac nad bazą.


[projekt celary.net]